Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ EΥΧΑΡΙΣΤΕΙΕΣ

Το παρόν ιστολόγιο  εμπλουτίστηκε και μετά από προσωπική επικοινωνία με ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες και επιστημονική τεκμηρίωση  σχετικά με τη θεματολογία , τους οποίους ευχαριστούμε  και ιδιαίτερα τους:
Δαδαλιάρη Ιωάννη, ιστορικό Τέχνης
Λελούδα, Νικόλαο, μέλος της Ελλ Σπηλαιολογικής Εταιρείας
Σκλαβουνάκη Παναγή, αρχαιολόγο 
Χατζηλιάδη, Δημήτρη μέλος της Ελ Σπηλαιολογικής Εταιρείας
Ζαβιτσανάκη Ιωάννη μέλος Ελ Σπηλαιολογικής Εταιρείας


ΚΥΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ
Αντωνίου Β. «Τοπωνυμικό της Βλαχόφωνης (Καραγκούνικης) περιοχής της Ακαρνανίας»  " Εκδόσεις Γράμμα (2012)

Aραβαντινός Π. "Μονογραφία περί Κουτσουβλάχων(γράφτηκε το 1865), Αθήνα 1903

Ζώγας  Β.Π "Από την Μητρόπολη της αρχαίας Ακαρνανίας μέχρι την Παλαιομάνινα". Εκδόσεις Ατραπός (2003)


Στεργίου Δ. "Λεξικό. 4500 μυκηναϊκές , ομηρικές , βυζαντινές και νεοελληνικές ρίζες στο βλάχικο λόγο". Εκδόσεις Δ. Παπαδήμα, Αθήνα  (2007)

Στεργίου Δ."Τα βλάχικα έθιμα της Παλαιομάνινας με αρχαιολελληνικές ρίζες"."Εκδόσεις Δ Παπαδήμα, Αθήνα  (2001)

Στεργίου Δ. "Η Παλαιομάνινα από τα βάθη των αιώνων μέχρι σήμερα" έκδοση του ιδίου, Αθήνα (1996)

Βosch et al.,  Paternal and maternal lineages in the Balkans show a homogeneous landscape over linguistic barriers, except for the isolated Aromuns", Annals of Human Genetics (2006, Jul; 70(Pt4):4579-87) 


M. Kiel, Population and Settlement of the Sandjak of Karli-li, Β΄ Διεθνές Ιστορικό και Αρχαιολογικό Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας, Πρακτικά, τόμος 2, 2004, εικ10 (2).

Weigand, Gustav Οι Αρωμούνοι Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη (Τόμος 2) (2004)

Weigand, Gustav Οι Αρωμούνοι Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη (Τόμος 1) (2001)

Δεν υπάρχουν σχόλια: